Saison 2020
V 36 204 & 236 119 Blumberg Köf II 4607 Fützen NeSA 213 335
Blumberg Abfahrt Blumberg Riedöschingen Aulfingen Immendingen
Immendingen Tuttlingen-Möhringen Holzzug Holzzug Erster Holzzug
BMB 212 261 Entgleisung Weizen Entgleisung Weizen Entgleisung Weizen Entgleisung Weizen
Hilfsmaterial Fützen Einfahrt Blumberg Verlad Klv 53 0681-6 Klv 53 0681-6
Klv 53 0681-6 Köf II 100 124-7 Köf II 100 124-7 Fützen