Rotterdam Hafen 2008
Rangeerterrain Kijfhoek Rail Service Center ACTS 5814 Rail Service Center R4C Class 66
ERS 1202 RRF Nr. 19 Rail Service Center Terminaltrekker MRCE G1206
Maas-Mündung Railion 6400 Tankstelle kommt Class 66 RN 363 633
Anschriften RN 363 633